Vợ tôi và bố tôi đã làm tình rất nhiều


Vợ tôi, một người nghiêm túc, luôn không hài lòng với người đàn ông ở cạnh căn hộ. Ngay cả trong hiệp hội phụ nữ nơi vợ tôi tham gia, vấn đề hút thuốc thụ động của người đàn ông bên cạnh dường như luôn nằm trong chương trình nghị sự … Là một người theo chủ nghĩa hòa bình, tôi luôn nói với vợ mình rằng đừng tạo ra nhiều sóng gió, nhưng … Một ngày nọ, thay mặt hội phụ nữ, vợ tôi đến phòng ông Kowamoto hàng xóm với lời “thỉnh cầu”, vân vân và đi biểu tình một mình

Vợ tôi và bố tôi đã làm tình rất nhiều

Vợ tôi và bố tôi đã làm tình rất nhiều